Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van Oos Spirit Praktijk zowel voor diensten die op het praktijkadres geboden worden, als voor diensten die elders of virtueel aangeboden worden.

Uiteraard ga ik van de eerlijkheid en oprechtheid van ieder mens uit.

Om misverstanden te voorkomen en u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt in de praktijk heb ik een aantal voorwaarden opgesteld. Door het afnemen van een dienst bij mijn Oos Spirit Praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Oos Spirit Praktijk wordt uitgevoerd door W.C.M. van Cruchten-Stribos

tevens eigenaresse van Oos Spirit Praktijk

De praktijk is gevestigd:

Bernhardstraat 4, 6031 AX te Nederweert.

Inschrijvingsnummer KvK: nr. 68545878

2) Indien u een dienst afneemt ga ik er van uit dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en/of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

3) Een dienst bij Oos Spirit Praktijk geschiedt op eigen risico. Ik geef u uitsluitend inzichten, advies en/of handvaten, maar tenslotte bent u zelf verantwoordelijk voor u eigen beslissingen en gezondheid.

4) Oos Spirit Praktijk doet geen medische uitspraken; behandeling is nimmer ter vervanging van een arts.

5) Bij Oos Spirit Praktijk wordt alles eraan gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt om cliënten zo goed mogelijk te behandelen en van dienst te zijn. Indien behandeling niet het verwachte resultaat oplevert zal ik in overleg gaan met de cliënt om een alternatief te onderzoeken.

Mocht een cliënt een klacht hebben over mijn dienstverlening dan ben ik aangesloten bij het onafhankelijk klachtenportaal van het CAT, het GAT genaamd (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten)  Zij nemen de klacht in behandeling en ik conformeer me aan de uitspraak van deze commissie. Het GAT is bereikbaar via https://gatgeschillen.nl/contact/

6) Betalingswijze van de diensten dient contant (voor diensten die u bij persoonlijk contact afneemt) of vooraf overgemaakt te worden tnv Oos Spirit Praktijk

NL43 KNAB 0256 2726 46. De klant verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bedenk immers dat ook een ander in die tijd geholpen had kunnen worden.

7) Met uitzondering van ernstige onvoorziene omstandigheden (te beoordelen door Oos Spirit Praktijk ) wordt geen geld terug gegeven. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die worden aangeboden bent u hiermee akkoord gegaan. Mochten zich toch ernstige onvoorziene omstandigheden zich onverhoopt voordoen dan wordt samen met u gezocht naar een voor beide partijen passende oplossing.

8) In alle andere gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien behoudt Oos Spirit Praktijk zich het recht voor beslissingen te nemen.