Familieopstellingen

(Nu ook online prijs vraagsteller €35,- en representant €15,-)

Uit liefdevolle loyaliteit nemen wij als kinderen de levens van onze ouders op in dat van ons systeem. Vaak raken wij hierdoor in disbalans omdat wij in een verstrikking zijn geraakt of niet de juiste positie hebben kunnen innemen.

Overtuigingen, emoties, angsten, lichamelijke klachten: Het zijn hardnekkige patronen in ons leven die vaak terug te voeren zijn op ons familiesysteem.

“Zijn wie wij zijn en doen wat wij willen doen.”

Het systeem is verstoord waardoor het maar niet lukt te doen wat wij eigenlijk het liefst zouden willen doen; te zijn wie wij eigenlijk zijn en te doen wat wij eigenlijk zouden willen doen.

Net als de natuur kent ons systeem van herkomst onzichtbare wetmatigheden waarvan wij ons niet vaak bewust zijn, maar die wel grote invloed op ons leven kunnen hebben.

Familieopstellingen geven ons de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van ons familiesysteem te veranderen.

Door de opstellingen krijgen wij inzicht, hoe wij deze systemische wetmatigheden voor ons kunnen laten werken om weer in onze eigen kracht en volop in het leven te kunnen staan.

Deelnamekosten

Vraagsteller € 60,00
Representant € 20,00

Locatie

Locatie: Nederweert
Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 21a  Nederweert
Locatie: Eindhoven
Zen Centrum Eindhoven
Berliozlaan 8  Eindhoven

Tijd

Locatie: Nederweert
van 12.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Eindhoven
van 13.00 tot 17.00 uur.

Hoe verloopt een familieopstelling?

Een familieopstelling komt vooral vanuit het gevoel en geven inzicht vanuit drie natuurwetten.

Er worden door de vraagsteller een aantal representanten (personen vanuit de groep) geplaatst voor leden uit de familie en jezelf. Deze personen worden in een cirkel gezet hetgeen energetisch veld wordt genoemd. Het is heel bijzonder om te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegene die zij representeren van de familie van de vraagsteller. De achtergrond van die familie is immers volkomen onbekend voor de representant.

De representant staat in de energie van de persoon waarvoor hij/zij is opgesteld. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem van de vraagsteller voordoen. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht, is zeker geen opgevoerd stuk of een toneelspel. Het komt vanuit het gevoel van de representant wat er op dat moment wordt gevoeld en de positie hoe de representant is opgesteld.

Representanten kennen elkaar niet en zijn ook niet de familieleden van de vraagsteller. Het zijn personen uit de groep die de vraagsteller zelf uitkiest om een bepaald familielid of hemzelf te vertegenwoordigen.

Door een familieopstelling krijg je goede inzichten in je eigen systeem hetgeen een goed en stevig fundament geeft om van hieruit weer verder te kunnen gaan opbouwen.

Weer in volle kracht in je leven te komen staan!