Waarom zou je als representant mee doen met een familieopstelling? Familieopstellingen, ik heb het op de website al omschreven, maar in deze blog leg ik het graag uit wat een representant is. Iedereen kan overigens representant zijn; je hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken.

Waarom zou je als representant meedoen met een familieopstelling? Voor mensen die nog nooit familieopstellingen hebben bijgewoond is dit wel een hele logische vraag.

Voor wie doe je het?

Doe ik het voor een ander? Vaak wordt er gedacht dat je als representant er bent om de opstelling voor de vraagsteller mogelijk te maken. Dit is ten dele waar. Het is vaak voor de vraagsteller erg bijzonder te zien hoe zijn/haar vraag ‘uitgewerkt’ wordt door de representanten in een opstelling. Het meewerken aan familieopstellingen wordt door representanten over het algemeen als iets moois en wonderbaarlijk ervaren.

Maar als representant kun je bij een familieopstelling dit ook voor jezelf doen. Een andere, misschien wel belangrijkere reden om als representant mee te doen met een familieopstelling: het levert je heel vaak iets op voor jezelf. De ervaring leert dat je nooit ‘zomaar’ wordt gevraagd voor de positie waarvoor je komt te staan. Ook hier geldt: toeval bestaat niet! Hoe vaak ik al niet heb gehoord dat een representant na een opstelling zei: “ik heb antwoord gekregen op een vraag waar ik zelf mee rondliep”.

Een hele ervaring

Mensen die voor het eerst een familie opstelling meemaken, zijn vaak verbaasd over wat zij bij de representanten zien: “je kijkt precies als mijn dochter”, “in je houding herken ik mijn oma” of “mijn vader zou dat exact zo zeggen”.

Als representant ervaar je de verschillende posities en bewegingen met de daarbij horende gevoelens. Dit helpt je ook persoonlijk verder; nu kan je eindelijk begrijpen hoe iets ‘voor die ander was’. Nu pas begrijp je hoe diep een familieopstelling gaat. Misschien verwachtte je een soort toneelstukje, maar je zult ervaren dat je als representant ook meer inzicht krijgt in je eigen thema’s. Zo vind je een antwoord op iets wat jezelf bezighield. Als representant leer je ongelofelijk veel en kun je de helende werking van een opstelling ervaren. Ik wist niet dat de impulsen in het veld zo sterk konden zijn en zo kan ik nog wel even doorgaan wat mensen na familieopstellingen als representant ervaren.

Maak mee

Ik nodig en daag je tevens uit om eens deel te nemen aan een familieopstelling. Als je nog nooit representant bent geweest bij een familieopstelling, zou ik je van harte willen uitnodigen om het zelf eens te komen ervaren. Je zult ervan versteld staan hoe bijzonder het is. Mijn woorden hierover zijn oppervlakkiger dan je eigen diepe ervaring.

Een familieopstelling gaat naar een dieper niveau (zielsniveau) en kan nog een lange doorwerking hebben. Het kan dus zo zijn dat een representant in eerste instantie niet het idee heeft dat er veel gebeurd is, maar er na verloop van tijd erachter komt dat er wel degelijk dingen veranderd zijn. Dat kan zelfs nog maanden later zijn. Dus ja, het is om representant te zijn in het belang voor de vraagsteller maar zeker niet minder voor je eigenbelang.

Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor een familieopstelling!